Oferta

Usługi górnicze dla kopalń węgla kamiennego:

 • Drążenie wyrobisk górniczych przy pomocy kombajnów chodnikowych i środków strzałowych
 • Przebudowy wyrobisk górniczych
 • Wykonywanie skrzyżowań wyrobisk górniczych wg indywidualnych technologii
 • Zabudowy i demontaże przenośników taśmowych i zgrzebłowych
 • Zabudowy i demontaże rurociągów
 • Wszelkie inne roboty pomocnicze związane z ruchem zakładu górniczego

Usługi górnicze dla kopalń rud:

 • Drążenie wyrobisk górniczych z użyciem środków strzałowych przy użyciu własnego sprzętu (wozy wiertniczo-kotwiące, ładowarki kołowe, itp.)
 • Przebudowy wyrobisk górniczych i skrzyżowań

Usługi dla kopalń soli:

 • Zabezpieczanie zabytkowych komór podziemnych
 • Odtwarzanie i rekonstrukcja zabytkowych wyrobisk chodnikowych
 • Wymiana i odtwarzanie zabytkowej infrastruktury podziemnej

Roboty szybowe:

 • Remonty zbrojenia szybowego
 • Remonty obudowy szybowej
 • Remonty urządzeń przyszybowych
 • Zabudowa i likwidacja rurociągów w szybach
 • Likwidacja szybów

Usługi na powierzchni zakładów górniczych:

 • Obsługa zwałowisk i hałd przy użyciu własnego sprzętu

Zarządzanie zasobami ludzkimi – wynajem siły roboczej.

Szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy w zakresie:

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakładach górniczych
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP osób kierujących pracownikami w zakładach górniczych
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych zatrudnionych na powierzchni zakładów górniczych
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych zatrudnionych na powierzchni zakładów górniczych
 • Kurs instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego w zakładach górniczych
 • Kurs sanitariuszy (udzielania pomocy przedlekarskiej) w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi kołowrotów w zakładach górniczych
 • Kurs górników rabunkarzy w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs górników strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs górników i ślusarzy do obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych
  w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs ślusarzy uprawnionych do remontu urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych

Serwis maszyn i urządzeń górniczych.

Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane metodami górniczymi.

Dla wykonywanych robót opracowujemy projekty
techniczno-technologiczne.

Kontakt:

Tel. (32) 623 10 19; (32) 622 93 38

E-mail: biuro@hydrokop.com.pl

Adres:

ul. Oświęcimska 73

32-500 Chrzanów

Copyright 2009 by - Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o

Ena Creation - tworzenie stron www