Plan połączenia


Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Zarząd spółki Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP sp. z o.o. działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 lipca 2022 roku między Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz HYDROKOP sp. z o.o. (dawniej Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) jako Spółką Przejmowaną.

Copyright 2009 by - Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o

Ena Creation - tworzenie stron www